Acceso participantes

INSCRICIÓN

ACCEDERA inscrición debe realizarse desde a Área de participante.

 

Cuotas de inscrición

Tipo de inscrición Ata 30/04/2015 Despois 30/04/2015
Socio da SGR 80 € 100 €
Socios da SERAM 100 € 125 €
Residentes Socios SGR/SERAM 50 € 70 €
Residentes non Socios SGR/SERAM 80 € 100 €
Médicos non Socios e Outros  200 € 225 €
Estudiantes de Medicina (1)  Gratuita Gratuita
TSID e Enfermería Radiolóxica
Asistencia ás actividades TSID (venres e sábado)  40 € 60 €
Asistencia a todas as actividades*  80 €  100 €
Cea Oficial do Congreso (Abono parcial)** 20 € 20 €

 

(1) Débebe enviar xustificante á Secretaría Técnica do congreso: radiologia2015@compostelacongresos.com

* Inclúe as actividades TSID do venres e sábado e a asistencia ás actividades do resto do  Congreso.

** Para asistir á cea é obrigatorio aboar 20 € no momento da confirmación.  Data límite para a reserva: 8 de maio.